Room name Theater U-Shape I-Shape Class-Room Chinese (People) Length Width Height Area
Anchalee Orchid 300 150 120 150 300 22.5 14.3 3.5 168.75
Anchalee 1 100 60 40 50 100 14.3 7.5 3.5 107.25
Anchalee 2 100 60 40 50 100 14.3 7.5 3.5 107.25
Anchalee 3 100 60 40 50 100 14.3 7.5 3.5 107.25

ติดต่อฝ่ายขาย โทร. (085)-681-4011 คุณหญิง, (085)-681-4013 คุณกิ๊ก